Vrijdagavond 6 mei fungeert het monumentale hoofdgebouw van St. Bavo als decor tijdens de groots opgezette uitvoering van Stichting de Passie van Noordwijkerhout. Na de prachtige uitvoering van het passieverhaal in 2015 werd door het bestuur gezocht naar een…

passend vervolg voor 2016. In samenwerking met NOordwijkerhout VAn TOen is gewerkt aan een script over de gebeurtenissen in en om ons dorp tijdens de 2e wereldoorlog. Het op waarheid gebaseerde oorlogsdrama brengt ruim 150 enthousiaste vrijwilligers uit het Noordwijkerhoutse culturele verenigingsleven samen.

De muziek wordt verzorgd door St. Jeanne d’Arc in combinatie met een popband. Een projectkoor bestaand uit leden uit Revoice en Bloom, kinderkoor de Schalmei en diverse solisten verzorgen de vocalen. Verder zijn er natuurlijk acteurs en vele ondersteunende taken die belangeloos uitgevoerd worden.

passie-banner

Het is prachtig om te ervaren hoeveel je met gesloten beurs kunt realiseren door gebruik te maken van elkaars faciliteiten en capaciteiten. Toch zijn er bij een productie van deze omvang kosten die noodzakelijk zijn: inhuur en opbouw van podia, techniek, licht en geluid. Om deze kosten te dekken is de stichting volledig afhankelijk van donaties, sponsors en fondsen.

Hierbij een oproep aan alle bedrijven en particulieren die de Passie een warm hart toe dragen; uw bijdrage is meer dan welkom. Mocht u  willen helpen; neem dan contact op via passievannoordwijkerhout@gmail.com of doneer uw bijdrage in de passiebus bij Vink Multimedia in de Dorpsstraat.

De eerste repetities zijn inmiddels gestart. Met veel enthousiasme wordt er hard gewerkt om er straks een uniek en groots spektakel van te maken voor het publiek.  De mensen die vorig jaar bij de 1e Noordwijkerhoutse Passie aanwezig geweest zijn kunnen het bevestigen: dit wilt u niet missen. Vrijdagavond 6 mei: hou hem vrij voor Passie II.

Op de foto: Het bestuur van stichting de passie van Noordwijkerhout op locatie bij het Bavo hoofdgebouw: Peter van den Berg, Martijn Pompe, Ria Vink, Anita van der Zon, Martijn Barnhoorn.

Foto: Thomas Pieterse

bavo-passie